About

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Gỗ hương đá Zambia và Angola cho anh em thợ làng nghề

Bắt đầu từ ngày 2/3/2020 Bãi gỗ 286 xuân lai chào bán các cont gỗ sau. Xin mời quý khách kết bạn Zalo 0833449156 để đặt hàng cho tháng 3 và đầu tháng 4cont MRKU 0710541 giá 20.9 triệu/1 tấn 8 ngày nữa kéoCont BEAU 4750422 giá 20.9 triệu một tấn 8 ngày nữa kéo


Cont CAIU 9161538 giá 20.6 triệu/ 1 tấn 8 ngày nữa kéoCont TCLU 8039780 giá 19.5 triệu một tấn, 8 ngày nữa kéo
Cont TCLU 3526770 giá 18.5 triệu một tấn, 30 ngày nữa về
Cont CAIU 3237685 giá 19 triệu một tấn hàng 30 ngày nữa về
Cont NIDU 2364580 giá 19.2 triệu một tấn, 30 ngày nữa về
Cont NIDU 2211024 giá 19.6 triệu một tấn 30 ngày nữa về
2 cont CMAU 7668090 và ECMU 2211397 giá 20.8 triệu một tấn, 8 ngày nữa kéo được


Cont SUDU 8691145 giá 23.8 triệu một tấn 5 ngày nữa kéo được

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Our Team Memebers